Monday, August 15, 2005

MERDEKA!!!

Telat sehari...... tapi..........

MERDEKA !!!

Semoga dengan berjalannya waktu....kita dapat memerdekakan diri kita pula,
dari penjajahan ekonomi, budaya dan teknologi.

Mumpung temanya tentang kemerdekaan, dengan ini saya proklamasikan kemerdekaan komputer saya dari jeratan virus, spyware dan software2 terlarang (baca:bajakan) :-D

Merdekalah selalu Indonesiaku, Merdekalah pula komputerku...

MERDEKA!!!


-Written in Ubuntu Linux 5.04, using Mozilla Firefox Web Browser-

No comments: